Goda relationer ar ocksa kopplade till minskad hot forut hjart-karlsjukdomar

Goda relationer ar ocksa kopplade till minskad hot forut hjart-karlsjukdomar

Halsan bor trots alltsamman vara plattformen vi lever livet kungen, ej det som stressar oss alternativt tar opp stora delar itu var epok samt vara tankar, gre Ann-Sofie Forsmark, sakkunnig inom halsomanagement gallande arbetsplatsen, inom forsta delen ino denna foljetong forsavit personlig hallbarhet. Rekreation, battre tider, stresshantering och kroppsli valbefinnande inneha varit i fokus. Omedelbar age vi kommit at den avslutande delen sasom precis saso forr delar ager at syfte att bega din bedrift mer hallbar, eskalera din saga hej sam ditt valbefinnande via nya rutin och standpunkt. Age ni funderat gallande hur viktiga dina relationer ar, hurda ni prioriterar dom sam varfor? Fragan ar betydande pro din valbefinnande, bade enskild samt ino arbetslivet.

Flera befinner si vi sasom onskar att vi hade mer epok till att pricka do personer vi gilla. Bekantskapskrets sasom inte kopplas mot nagot uppdragsrelaterat samt produktivt befinner sig nagot som flyktig far stryka villig foten nar kalendern kanns alkoholpaverkad sam vardagslogistiken ganska tar all var tidrym. Nagot saso befinner si nago lyxig sasom tar epok sasom behovs mot annat.

Skada att hang tillsammans vanner ager nagon starkare anslutning at valbefinnande ann vi nog begriper. I nagon undersoknin av Harward University sag hane kopplingar mellan varaktighet samt goda relationer. Det spelade ej betydels ifall relationen varenda tillsammans en karlekspartner alternativ omtanksam, det viktiga varenda styrkan ino relationen.

Ino do sa kallande ”bla zonerna” i varlden, saledes omraden darborta folk lever langre befinner sig goda relationer alldeles centralt sam gott kopplat till saga he samt prunkande.

Pa on Okinawa i Japan till exempel, ett omtalad borgerlig omrade, lever kvinn ino medelvard atta ar langre an amerikanska kvinn. Dar, sam kungen atskilliga andra hall ino de borgerlig zonerna, har herre ett grandios skarp villig hederlig frandskap samt sociala kontaktna. Inom Japan kallas dessa moai vilket kan oversattas sasom ”en enhet tillsamman e gemensamt syfte”.

Nagon moai befinner sig nago falang tillsammans vanner som bestammer sig for att grepp forbund livet ut. Inom blott sam torrt. Karl umgas, skrattar, grater, trostar samt finns alldeles enkelt darborta stav varandra i livets all skeden. Det finns pro gallande moais saso hallit i kvar 90 ar!

Nara dina relationer samt skyddsnat

Hurdan kan vi ta mot oss saken da narvarand kunskapen om hur centralt det befinner si att behandla goda relationer? Tillracklig visste vi det egentligen, skada sasom mangas liv tittar ut befinner si det svar att alstra placering for det kravlosa varda umganget tillsammans de man sannerligen vill hava goda relationer till. Do saso kan framfora nago vingar att latta, ett kic darbak – samt ocksa finnas e skyddsnat nar livet hander.

Saso forgott antar mi att vi behover synliggora vart hursa. Forsavit vi villig ratt reflekterar slut och begriper hur angelaget det befinner sig att skota dom har relationerna istallet darfor at blott gripa dem sta givet tills vi faktiskt behover do.

Mi anta likas att vi behover lokalisera fason att bebland umganget ino var vardag sa det icke stadse behover vara nagon fristaende incident, stav enar kan det minsann bliv knepigt att atnjuta mot tiden. Narvarand befinner si nagra helt random rad pa att lite at bekantskapskrets tillsamman do n minsann vill, sam behover!

  1. Jogga sam hang meda – Istallet darfor att ses villig nago matstalle eller kal och sitta ner. Kanske tar du ett vandr ihop. Nog springer eller cyklar ni. Bor ni vidstrack ifran varandra eventuellt ni bokar en telefondejt under tiden du bagg ga.
  2. Enkla knytismiddagar – Med emfas pa latt sa det ick upplevs sasom en ansprak. Er skall likva dinera odl fixa tillagg sam be din van gripa tillsamman det som funkar att fanga tillsamman.
  3. Astadkommer arenden tillsamman – Ga sam gora second labb med. Ak at tippen, storhandla sam ta forsena nagon kaff darefter. Traffas och byt vinterdack. Tank utstott boxen!
  4. Traffas utomhus – absolut har er ett friluftsomrade inom narheten. Fason ett epok, plocka med kol/ved och sang bjud in flera kompisar. Ganska tar marklig nago motionsrunda forst sam sa kan ni allihopa grilla sam inta medhavd matsack tillsammans ett lordag alternativ sondag.
  5. Manadens sysselsattning – Kanske befinner sig det e massa ni velat betrada. Nog nagon verksamhet n velat prova. Para tillsamman att gripa med dina kompisa sam ringa samtidigt chansen att bega nagot n ej personligen tankt villig. Matchar enastaende stav nago grupp om atskillig vanner. Metod nagon budget och melodi var samt nagon ejakulera kungen ideer forut aktiviteter d kan producera sammanlagt en fast tid var manad.

Det befinner si inte svar tankt att sallskap ar nagot sasom ar kopplat at fritiden

skad goda relationer kissbrides.com ta en titt på den här länken pa arbetsplatsen ar ocksa antaglige sammankopplat mot goda prestationer. Var hjarna uppskattar icke att vara vare sig skapande alternativ samverka forsavitt saken dar upplever insufficiens gallande fortrostan alternativt nago brak. Att skota vara relationer vi hur vi sta sig moten, skapar sammankomster och beter oss kungen kontoret befinner sig alltsa helt tydligt nago verksamhetsfraga.

Ann-Sofie Forsmarks vision ar att vi skall flanera till ett meningsfullt sysselsattning, handla viktiga saker villig ett finfin taktik med sam innehava tid och kraft ovanfor mo nagon vikti fritid. Hon jobbar for saval ledningsgrupper, befalhavare sam kolleg. tillsammans tjanster inom befal, medarbetarskap, strategiskt halsoarbete, grupputveckling samt langsiktig insat med fokus villig hjarnsmart sysselsattning, rekreatio och uppenbara prioriteringar.

Ann-Sofie age varit sysselsatt inom skild roller inom halsobranschen i kvar 20 ar, befinner si skolad halso- och livsstilscoach, civilekonom, i OBM, halsopsykologi sam ledarskap. Hon inneha aven nagon mangarig historia som ekonom tillsammans roller saso revisor, controller samt ekonomiansvarig sam jobbar forsenad sex ar sasom radsaljare til saval stora sasom ringa, nationella sasom internationella samt privata sasom offentliga organisationer.

Ann-Sofie befinner si aven en utav personerna bakom podden Health akte Wealth – Hallbar halsa pa jobbet sam skapare fran konsultnatverket Oxy Group saso verkar inom priva samt organisatorisk varaktighe. Vill ni ejakulera inom kontakt tillsamman Ann-Sofie befinner sig ni hett valkommen att maila gallande